Toveis WiFi SD-kort fra Toshiba

Toshiba har annonsert et SD-kort som vil tilby toveiskommunikasjon via WiFi.  SD-kort har tidligere hatt støtte for WiFi, men bare for å motta filer fra f.eks. digitale kamera eller til onlinetjenester.  Kortet vil få navnet “FlashAir” og bli tilgjengelig en gang ut i februar 2012.

FlashAir sin innebygde WiFi-kommunikasjon vil la deg laste opp og ned bilder til og fra en server, og samtidig dele disse til andre enheter. Strømforbruket skal også være lavere enn andre produkter som tilbyr denne muligheten.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Comments are closed.